lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจ้งเลขที่ส่ง #ลองจอน 2/9/59 (EMS ทุกรายการ)

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

แจ้งเลขที่ส่ง ลองจอน เสื้อกันหนาว 2/9/59 (EMS ทุกรายการ)

- คุณประภาพร EQ 8975 4161 8 TH
- คุณอรุณี EQ 8975 4155 5 TH
- คุณบุณฑริก EQ 8975 4158 1 TH
- คุณณัฐติกานต์ EQ 8975 4159 5 TH
- คุณณัฐธิดา EQ 8975 4154 7 TH
- คุณณัฐนรี EQ 8975 4159 5 TH
- คุณฐิตินันท์ EQ 8975 4162 1 TH

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ LongJohnShop (ลองจอน)
และขอให้เดินทางปลอดภัย นะครับ

ลองจอน https://www.facebook.com/LongjohnShop
ลองจอน